0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

“Периодична доставка на хранителни продукти и готова храна по предварителна заявка, за хранене на пациенти, настанени в “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД

“Периодична доставка на хранителни продукти и готова храна по предварителна заявка, за хранене на пациенти, настанени в “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД

Профил на купувача (Файлове)