0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

Услуги

Медицински процедури и услуги в „СБР – Тузлата” ЕООД

 
 > Преглед от лекар специалист по физикална и рехабилитационна медицина;
 > Mедицинска консултация;
          > Класическа електродиагностика;
          > Калолечение
                  -  процедури на открито - египетски метод на лечение
                  -  процедури на закрито - частични и цели апликации; 
          > Луголечение;
          > Електро – магнитотерапия, електростимулции, процедури с високочестотни токове, токове на    Д’Арсонвал,  ултразвук; 
          > Фототерапия / тясноспектърна Ултравиолетова Б терапия/
          > Лазертерапия;
          > MLS лазертерапия;
          > Апаратен лимфен дренаж;
          > Кинезитерапия
                  - обща (групова);
                  - индивидуална активна;
                  - индивидуална пасивна - стречинг, вибрации; 
                  - използване на специални техники (Бобат, Войта, ПИР, ПНМ и др.)
          > Неврална терапия
          > Лечебен масаж 
                  - цял;
                  - частичен - гръб, яка, крайник;
          > Мануална терапия;
          > Фитнес;
          > Кинезиотайпинг;
          > Пасивна рехабилитация на горен и/или долен крайник;