0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

Услуги и цени

Медицински процедури и услуги в „СБР – Тузлата” ЕООД

 
 > Преглед от лекар специалист по физикална и рехабилитационна медицина;
 > Mедицинска консултация;
          > Класическа електродиагностика;
          > Калолечение
                  -  процедури на открито - египетски метод на лечение
                  -  процедури на закрито - частични и цели апликации; 
          > Луголечение;
          > Електро – магнитотерапия, електростимулации, процедури с високочестотни токове, токове на Д’Арсонвал,  ултразвук; 
          > Фототерапия / тясноспектърна Ултравиолетова Б терапия/
          > Лазертерапия;
          > MLS лазертерапия;
          > Апаратен лимфен дренаж;
          > Кинезитерапия
                  - обща (групова);
                  - индивидуална активна;
                  - индивидуална пасивна - стречинг, вибрации; 
                  - използване на специални техники (Бобат, Войта, ПИР, ПНМ и др.)
          > Неврална терапия
          > Лечебен масаж 
                  - цял;
                  - частичен - гръб, яка, крайник;
          > Мануална терапия;
          > Фитнес;
          > Кинезиотайпинг;
          > Пасивна рехабилитация на горен и/или долен крайник;  
 
                               Административни услуги в  "СБР - Тузлата" ЕООД

1. Издаване на болничен лист или дубликат  от лекуващите лекари - при изписване, след представяне на лична амбулаторна карта;

2. Издаване на медицинска документация - медицински рецепти - след преглед от лекар;

3. Изготвяне на епикриза - при изписване на пациента;

4. Предоставяне на инофрмация  от лечебното заведение , отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи - до 14 дни след подаване на Заявление за предоставяне на потвърждение за обработка , достъп и копие от личните данни на пациента, съгласно чл. 15, пар. 1 и пар.3 от Регламент (ЕС) 2016/678;

5. Писмено  съобщение за смърт - при установяване на настъпила смърт от дежурния лекар; 

6. Запознаване на наследници и роднини по права  и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация  за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи - до 14 дни след  подаване на Заявление за предоставяне на потвърждение за обработка , достъп и копие от личните данни на пациента, съгласно чл. 15, пар. 1 и пар.3 от Регламент (ЕС) 2016/678;


 


Ценова листа 2024 г.