0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

В изпълнение на сключен Договор № 1005-40-23/27.03.2023 г. за извършване на дейности по профилактика и рехабилитация с НОИ, от 28 март 2023г. започва приема на пациенти в СБР-Тузлата" ЕООД, град Балчик 1. Приемът на пациенти по горецитирания договор става по предварителна резервация. 2. Начинът на р...

От 28.03.2023г. започва прием за извършване на дейности по профилактика и рехабилитация с НОИ

Уважаеми пациенти, уведомяваме Ви, че болницата ще преустанови работата си от 22.12.2022г. до 08.01.2023г. вкл. Първият прием за годината ще стартира на 09.01.2023г /Понеделник/. За предстоящите Коледни и Новогодишни празници искаме да пожелаем на Вас и Вашите семейства здраве и благоденствие....

"СБР - Тузлата" временно преустановява работата си.

На основание чл.6.13 от договор за възлагане на управлението на лечебното заведение СБР-Тузлата ЕООД, град Балчик № РД -16-439/23.10.2018 г., в изпълнение на Решение на Медицинския съвет от проведено заседание на 29.11.2022г. и организиране дейността на лечебното заведение по плануване и прием на па...

Планов прием на пациенти в "СБР - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик през 2023г.