0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ТУЗЛАТА" ЕООД, ГРАД БАЛЧИК Град Балчик, местност Тузлата",тел.0579/72882,факс:0579/98108,email : tuzlata@abv.bg В изпълнение на сключен Договор № 1005-40-39/28.03.2024 г. за извършване на дейности по профилактика и рехабилитация с НОИ, от 29 март 2024г. запо...

На 29.03.2024г. в "СБР Тузлата" ЕООД стартират резервациите по програма за профилактика и рехабилитация на НОИ за 2024 година.

Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик, разполага с три нови медицински апарата за повишаване ефективността на лечебния процес осъществяван в болницата. BTL-6000 TR-Therapy ( Апарат за Текар терапия ) Таргетираната радиочестотна терапия (позната и като Текар) доставя вис...

ТЕКАР терапия

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ, Уведомяваме Ви, че на 15.01.2024г. в 7:30 часа, в "СБР Тузлата" ЕООД - гр. Балчик, стартира записването за планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки за м. Февруари 2024 г. Може да заповядате на място в болницата или да се обадите на телефон 0882528320....

Записвания за планов прием по клинична пътека