0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

На основание чл.6.3 от договор за възлагане на управлението на лечебното заведение СБР-Тузлата ЕООД, град Балчик № РД -16-197/05.03.2021 г., в изпълнениена Решение на Медицинския съвет от проведено заседание на 15.12.2021г. и организиране дейността на лечебното заведение по плануване и прием на пац...

Планов прием на пациенти в "СБР - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик през 2022г.

Уважаеми пациенти, уведомяваме ви, че: * на 15.10.2021г в 8.00ч. стартира записване за планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки за месеците ноември и декември 2021г.. "СБР - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик ще приеме последните си пациенти за годината на 10.12.2021г. * На 15.11.2021г. в ...

Планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки за месеци ноември и декември 2021г. и януари 2022г.