0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

Уважаеми пациенти, уведомяваме ви, че на 15.09.2021г в 7.30ч. стартира записване за планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки за месец октомври 2021г. На основание заповед № РД-01-748/ 02.09.2021г, т.21 и решение № 629 / 26.08.2021г на МС за удължаване епидемичната обстановка до 30...

Планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки за месец октомври

Уважаеми пациенти, уведомяваме ви, че на 16.08.2021г в 7.30ч. стартира записване за планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки за месец септември 2021г. На основание заповед № РД-01-647/ 29.07.2021г, т.11 и решение № 547 / 28.07.2021г на МС за удължаване епидемичната обстановка до 3...

Планов прием по клинични пътеки за м.септември

Уважаеми пациенти, уведомяваме ви, че на 15.07.2021г в 7.30ч. стартира записване за планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки за месец август 2021г. Във връзка със създалата се епидемична обстановка, записването ще бъде на тел. 0882528320. Външни лица за записване на място няма да ...

Планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки за месец август