0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

За нас

Местността „Тузлата” се намира на 6 км. източно от гр. Балчик. Разположена е край самия морски бряг и е известна като калолечебно находище. 

“СБР – Тузлата” ЕООД, гр. Балчик е лечебно заведение, специализирано за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферна и централна нервна система, кожни заболявания и заболявание на обмяната. 

Лечебното заведение работи по Договор с РЗОК, НОИ и със свободен прием на пациенти. На разположение са подготвени лекари-специалисти, рехабилитатори, кинезитерапевти и медицински сестри. 

Легловата база е изцяло обновена. Пациентите могат да провеждат процедури с най- новата медицинска апаратура, след преглед и консултация от лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

„Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, гр. Балчик  осигурява лечение и рехабилитация на пациенти със запазени възможности за движение и самообслужване или с придружител.

По договор с НЗОК  работи по следните клинични пътеки :
КП № 261 Първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия;
КП № 262.1 Болести на централна нервна система;
КП № 260.1 Детска церебрална парализа;
КП № 263.1 Болести на периферна нервна система;
КП № 258 Родова травма на централна нервна система;
КП № 259 Родова травма на периферна нервна система
КП № 265.1 Болести на опорно-двигателен апарат;
КП № 267 Рехабилитация и специални грижи след COVID-19


 
 ​