Актуално

Уважаеми пациенти,

Уведомяваме ви, че лечебното заведение започна прием на пациенти на 11.01.2016г.
Записване в „листа на чакащите” на пациенти за лечение по договор със Здравна каса се осъществява  на всяко 20-то число от текущия месец за следващия календарен месец в рамките на работното време – 7:30 – 16:00 часа.
Резервации на пациенти за лечение срещу заплащане се правят всеки работен ден от 7:30 до 16:00 часа.       
Телефони за връзка:  0579/72348 и 0882528320

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

№241 – Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 
№237 – Физикална терапия и рехабилитация при болести на централна нервна система
№244 – Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат