Актуално

От 07 януари 2019 г. започна приемът на пациенти по клинични пътеки и срещу заплащане.
Повече информация може да научите тук