0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

Уважаеми пациенти, уведомяваме ви, че на 15.09.2021г в 7.30ч. стартира записване за планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки за месец октомври 2021г. На основание заповед № РД-01-748/ 02.09.2021г, т.21 и решение № 629 / 26.08.2021г на МС за удължаване епидемичната обстановка до 30...

Планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки за месец октомври

Уважаеми пациенти, уведомяваме ви, че на 16.08.2021г в 7.30ч. стартира записване за планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки за месец септември 2021г. На основание заповед № РД-01-647/ 29.07.2021г, т.11 и решение № 547 / 28.07.2021г на МС за удължаване епидемичната обстановка до 3...

Планов прием по клинични пътеки за м.септември