0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

"Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик обявява конкурс за избор на изпълнител за застраховане на имущество, собственост на дружеството...

"Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик обявява конкурс за избор на изпълнител за застраховане на имущество, собственост на дружеството

"Периодична доставка на хранителни продукти и готова храна по предварителна заявка, за хранене на пациенти, настанени в "Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" ЕООД...

“Периодична доставка на хранителни продукти и готова храна по предварителна заявка, за хранене на пациенти, настанени в “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД

26 март 2018 г. Конкурс за избор на изпълнител за застраховане имущество, собственост на дружеството [1] 20 октомври 2017 г. Повторна покана за представяне [2] [3] на оферти за избор на изпълнител за предоставянето на финансови услуги [4] 11 октомври 2017 г. Информация за текущи [5] [6] документи и...

Профил на купувача /Архив/