0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

"Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик обявява конкурс за избор на изпълнител за застраховане на имущество, собственост на дружеството...

"Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик обявява конкурс за избор на изпълнител за застраховане на имущество, собственост на дружеството

"Периодична доставка на хранителни продукти и готова храна по предварителна заявка, за хранене на пациенти, настанени в "Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" ЕООД...

“Периодична доставка на хранителни продукти и готова храна по предварителна заявка, за хранене на пациенти, настанени в “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД