0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

"Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик отправя покана в процедура за "Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов отчет за 2020г. на "СБР -Тузлата" ЕООДФайлове 20.10.2020г.