0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

" Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик открива конкурс за "Избор на изпълнител за застраховане имущество, собственост на дружеството"Файлове 29.01.2020г.