0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

Реновиран е басейна за подводна гимнастика в "СБР -Тузлата" , гр. Балчик

На разположение на пациентите е обновения басейн в лечебното заведение.