0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

Продължава приема на пациенти по програма на НОИ

"СБР-Тузлата" ЕООД, гр. Балчик ще продължи да приема пациенти по програма на НОИ и през месец октомври. 
За информация и резервации се свържете с нас на тел. 0882528320 или на e-mail: sbrrezervacii@abv.bg