0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

Планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки за месеци ноември и декември 2021г. и януари 2022г.

    Уважаеми пациенти, уведомяваме ви, че: 
  • на 15.10.2021г в 8.00ч. стартира записване за планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки за месеците ноември и декември 2021г.. "СБР - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик ще приеме последните си пациенти за годината на 10.12.2021г.
  • На 15.11.2021г. в 8.00ч. стартира записване за планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки за месец януари 2022г., като приема на пациенти започва от 10.01.2022г
  • На основание заповед № РД-01-748/ 02.09.2021г, т.21 и решение № 629 / 26.08.2021г на МС за удължаване епидемичната обстановка до 30.11.2021г, записването ще бъде само на тел. 0882528320. Външни лица за записване на място няма да бъдат допускани!