0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

Планов прием на пациенти в "СБР - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик през 2023г.

На основание чл.6.13 от договор за възлагане на управлението на лечебното заведение «СБР-Тузлата» ЕООД, град Балчик № РД -16-439/23.10.2018 г., в изпълнение на Решение на Медицинския съвет от проведено заседание на 29.11.2022г. и организиране дейността на лечебното заведение по плануване и прием на пациенти по Договор с НЗОК за 2023г. и срещу заплащане,
  • Записването на пациенти за планов прием за лечение и рехабилитация по договор с НЗОК в „СБР-Тузлата” ЕООД през 2023г., за месеците Февруари – Декември да става на 15-то число на текущия месец за следващия месец;
  • Броя на записаните пациенти за планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки през 2023г., да бъде съобразен с утвърдените месечни стойности за обеди дейности от НЗОК;
  • Записването да се осъществява по телефонен номер – 0882/528320 или на място в лечебното заведение /Регистратура/, при условие, че позволява епидемичната обстановка;
  • Записването и приемането на пациенти срещу заплащане /свободен прием да става всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа;