0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

Планов прием на пациенти в "СБР - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик през 2022г.

      На основание чл.6.3 от договор за възлагане на управлението на лечебното заведение «СБР-Тузлата» ЕООД, град Балчик № РД -16-197/05.03.2021 г., в изпълнениена Решение на Медицинския съвет от проведено заседание на 15.12.2021г. и организиране дейността на лечебното заведение по плануване и прием на пациенти по Договор с НЗОК за 2022г.,
  • Записването на пациенти за планов прием за лечение и рехабилитация по договор с НЗОК в „СБР-Тузлата“ ЕООД през 2022г. за месеците февруари – декември 2022г., да става от 15- то число на текущия месец за следващия месец. 
  • Броя на записаните пациенти за планов прием за лечение и рехабилитация по клинични пътеки през 2022г., да бъде съобразен с утвърдените месечни стойности за обеми дейности от НЗОК. 
  • Във връзка със създадената  епидемична обстановка и до отмяната на разпоредените противоепидемични мерки от Министъра на здравеопазването, записването за прием да се осъществява само на телефонен номер  – 0882/528320. 
  • Записването на пациенти КЗУ и по договор с НОИ всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа на телефонен номер  – 0882/528320, при условията на т.3.