0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

От 28.03.2019г. започва приема на пациенти по програма за профилактика и лечение на НОИ

В изпълнение на сключен Договор № 1005-40-58/27.03.2019 год. за извършване на дейности по профилактика и рехабилитация с НОИ, от 28 март 2019г. започва приема на пациенти в „СБР-Тузлата“ ЕООД, град Балчик.
 
Приемът на пациенти  става по предварителна резервация, която се осъществява по следния начин:
  • НА МЯСТО – В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ «Регистратура»
  • ПО ТЕЛЕФОН НА НОМЕР – 0882/528320
  • НА  e-mail:  sbrrezervacii@abv.bg
 
                         Пациентите ще бъдат приемани след представяне на следните документи:
 
1. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ;
2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ТП НА НОИ – В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА;
3. МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ ОТ ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР – В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА;
4. ЛИЧНА АМБУЛАТОРНА КАРТА;
5. МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, УДОСТОВЕРЯВАЩА НАСТОЯЩОТО И МИНАЛОТО ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО – ЕПИКРИЗИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, СНИМКИ, ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, СПОРЕД КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ.
           

            Пациентите, направили своята резервация заплащат следните цени :
 
  • РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА ЕДНО ЛЕГЛО В СТАЯ С ДВЕ ЛЕГЛА  – 30.00 ЛВ.
  • ЗАПЛАЩА СЕ НА МЯСТО В КАСАТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ, ДО СЕДЕМ РАБОТНИ ДНИ СЛЕД НАПРАВЕНАТА РЕЗЕРВАЦИЯ.
  • ЗАПЛАЩАНЕТО ПО БАНКОВ ПЪТ ДА СТАВА ПО СЛЕДНАТА БАНКОВА СМЕТКА :
ЦКБ АД, КЛОН ВАРНА, ОФИС БАЛЧИК
IBAN : BG 07 CECB 9790 10G3 1763 00
BIG : CECBBGSF
ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ИМЕТО НА ПАЦИЕНТА И ПЕРИОДА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛТАЦИЯ
 
Забележка: Посочената сума „такса резервация“ е за запазване на легло за лечение и рехабилитация в лечебното заведение. Същата не се приспада от останалите плащания и не се възстановява при отказване от прием в лечебното заведение по решение на лицето. 
 
  • ДОПЛАЩАНЕ ЗА 1 ХРАНОДЕН – 15.00 ЛВ.