0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

Актуално

Заповед за организиране дейността на лечебното заведение по плануване и прием на пациенти през 2021г. 

Заповед 2021г.