0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

"Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик обявява конкурс за длъжността "Началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина "Конкурс за длъжността "Началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина