0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

"СБР Тузлата" ЕООД - гр. Балчик, открива конкурс за "Избор на изпълнител за застраховане имущество, собственост на дружеството"Конкурс за "Застраховане на имущество