Структура

Отделение „Физикална терапия и рехабилитация” със:

  • Секция „Електролечение и светлолечение”:

Сектора разполага с модерна апаратура за провеждане на -  Магнитотерапия, Ултразвукова терапия, Лазертерапия, Електростимулации, Облъчване с видима, УВЛ и ИЧ светлина;

  • Секция „Рехабилитация”:

В сектора се провеждат различни форми кинезитерапия, лечебен и възстановителен масаж, механотерапия, лечебна физкултура.

  • Секция„Калолечение”:

Калолечебни процедури – провеждат се частични и цели кални апликации. Лечебното заведение разполага със закрит и открит калолечебен сектор. Калолечебните процедури в открития сектор се извършват чрез намазване на тялото с лечебна кал и последващо слънчево облъчване (т.нар. „египетски метод”).