Цени – за пациенти на свободен прием

ЦЕНОРАЗПИС ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ И УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В         „СБР-ТУЗЛАТА” ЕООД  ГРАД БАЛЧИК В СИЛА ОТ 01.05.2016г.

УСЛУГА, ПРОЦЕДУРА ЦЕНА
лева
1 Лекарски преглед – първичен 40.00
2 Лекарски преглед – вторичен 20.00
3 Медицинска консултация 10.00
4 Класическа електродиагностика 15.00
5 Измерване на кръвно налягане 3.00
6 Калолечение
Калолечение на закрито
- Цяло тяло – костюм 20.00
- Частична -панталон 13.00
Калолечение на открито 6.00
7 Koмпреси с луга 8.00
8 Електро и светлолечение:
Магнитотерапия 5.00
Галваничен (вкл.електролечение) ниско-средно честотни токове 8.00
електростимулации 10.00
високочестотни токове 7.00
токове на д,Арсонвал 10.00
Ултразвук 10.00
Ултразвук на повече от 1 поле 15.00
Облъчване с видима ИЧ светлина 8.00
Фототерапия  /тясноспектърна Ултравиолетова Б  терапия/ 15.00
Снемане и отчитане на биодоза 2.00
Лазертерапия 15.00
Апаратен лимфен дренаж 15.00
9 Кинезитерапия
Обща (групова) 30 минути 10.00
Индивидуална активна 30 минути 15.00
Индивидуална пасивна (стречинг, вибрации ) 15.00
Индивидуална-пасивна-активна, използване на специални техники (Бобат, Войта, ПИР, ПНМ, др.) – 30 минути 25.00
10 Неврална терапия – 1 процедура 15.00
11 Лечебен масаж
Цяло тяло – 50 минути 40.00
Частичен (гръб) – 25 минути 25.00
Частичен (яка,крайник) – 15 минути 15.00
12 Мануална терапия – 1 процедура 25.00
13 Тепария с колаген 30.00
14 Фитнес – 1 час 5.00
15 Кинезиотейпинг 15.00
16 Иглотерапия 15.00

Всички процедури се извършват след преглед или консултация от лекар!

II.  ПАКЕТНИ УСЛУГИ 

ПАКЕТ №1 – АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ (калолечебна процедура на закрито)

Брой процедури медицински услуги
за 10 дни за 5 дни
Лекарски преглед – 1 брой на пакет; Три процедури на ден от изброените, предписани от лекар – калолечебна процедура на закрито,електролечение и ЛФК групова/

270 лв.

160 лв.

ПАКЕТ № 2  АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ  (калолечебна процедура на открито)

Брой процедури медицински услуги за 10 дни за 5 дни
Лекарски преглед – 1 брой на пакет;
Три процедури на ден от изброените, предписани от лекар – калолечебна процедура на открито,електролечение и ЛФК групова

220 лв.

130 лв.

ПАКЕТ № 3 АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ (калолечебна процедура на закрито)

Брой медицински процедури и услуги
за 10 дни за 5 дни
Лекарски преглед – 1 брой на пакет;
Три процедури на ден от изброените, предписани от лекар (калолечебна процедура на закрито, индивидуална ЛФК, УВ Б терапия, частичен масаж, лимфен дренаж и електролечение)

370 лв.

260 лв.

 

 ПАКЕТ № 4 АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ (калолечебна процедура на открито)

Брой медицински процедури и услуги
за 10 дни за 5 дни
Лекарски преглед – 1 брой на пакет;
Три процедури на ден от изброените, предписани от лекар (калолечебна процедура на открито, индивидуална ЛФК, УВ Б терапия, частичен масаж, лимфен дренаж и електролечение)

320 лв.

230 лв.

 

IV. КОМПЛЕКСНА ЗДРАВНА УСЛУГА /КЗУ/,  ВКЛЮЧВАЩА  ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД – ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН, БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ, ТРИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ НА ДЕН,  ХРАНА – ЗАКУСКА, ОБЯД, ВЕЧЕРЯ
1. ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В СТАНДАРТНА БОЛНИЧНА СТАЯ  – 45.00 ЛЕВА / ДЕН;
2. БОЛНИЧНА СТАЯ  „ЛУКС” –  60.00 ЛЕВА / ДЕН;
3. ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В САМОСТОЯТЕЛНА СТАНДАРТНА БОЛНИЧНА СТАЯ– ДОПЛАЩАНЕ 10,00 ЛЕВА/ДЕН;
4. ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В САМОСТОЯТЕЛНА  БОЛНИЧНА СТАЯ „ЛУКС” -  ДОПЛАЩАНЕ 15,00 ЛЕВА;
5. УИКЕНД  ПАКЕТ – 3 ДНИ /ПЕТЪК-СЪБОТА-НЕДЕЛЯ/ – 165,00 ЛЕВА;
6. УИКЕНД  ПАКЕТ – 4 ДНИ /ЧЕТВЪРТЪК – ПЕТЪК-СЪБОТА-НЕДЕЛЯ/ – 208,00 ЛЕВА;