Цени – за пациенти на свободен прием

ЦЕНОРАЗПИС ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ И УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В „СБР-ТУЗЛАТА” ЕООД  ГРАД БАЛЧИК В СИЛА ОТ 01.07.2018.

УСЛУГА, ПРОЦЕДУРА ЦЕНА
лева
1 Лекарски преглед – първичен 40.00
2 Лекарски преглед – вторичен 20.00
3 Медицинска консултация 10.00
4 Класическа електродиагностика 15.00
5 Измерване на кръвно налягане 3.00
6 Калолечение
Калолечение на закрито
- Цяло тяло – костюм 25.00
- Частична апликация 15.00
Калолечебна процедура на открито 6.00
7 Koмпреси с луга 8.00
8 Електро и светлолечение:
Магнитотерапия на поле 8.00
Галваничен (вкл.електролечение) ниско-средно честотни токове 10.00
електростимулации 12.00
високочестотни токове 7.00
токове на д,Арсонвал 10.00
Ултразвук 12.00
Ултразвук на повече от 1 поле 15.00
Облъчване с видима ИЧ светлина 8.00
Фототерапия  /тясноспектърна Ултравиолетова Б  терапия/ 15.00
Снемане и отчитане на биодоза 2.00
Лазертерапия 15.00
Апаратен лимфен дренаж 15.00
9 Кинезитерапия
Обща (групова) 30 минути 10.00
Индивидуална активна 30 минути 15.00
Индивидуална пасивна (стречинг, вибрации ) 15.00
Индивидуална-пасивна-активна, използване на специални техники (Бобат, Войта, ПИР, ПНМ, др.) – 30 минути 25.00
10 Неврална терапия – 1 процедура 15.00
11 Лечебен масаж
Цяло тяло – 50 минути 40.00
Частичен (гръб) – 25 минути 25.00
Частичен (яка,крайник) – 15 минути 15.00
12 Мануална терапия – 1 процедура 25.00
13 Фитнес – 1 час 5.00
14 Кинезиотейпинг 15.00
15 Пасивна рехабилитация на горен крайник 20.00
16 Пасивна рехабилитация на долен крайник 15.00
17 Еднократен чаршаф 1.20

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички процедури се извършват след преглед или консултация от лекар!

II.  ПАКЕТНИ УСЛУГИ 

ПАКЕТ №1 – АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ (калолечебна процедура на закрито)

Брой процедури медицински услуги
за 10 дни за 5 дни
Лекарски преглед – 1 брой на пакет;  Четири процедури на ден от изброените, предписани от лекар – калолечебна процедура на закрито,електролечение и ЛФК групова/

370 лв.

260 лв.

ПАКЕТ № 2  АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ  (калолечебна процедура на открито)

Брой процедури медицински услуги за 10 дни за 5 дни
Лекарски преглед – 1 брой на пакет;
Четири процедури на ден от изброените, предписани от лекар – калолечебна процедура на открито,електролечение и ЛФК групова

270 лв.

150 лв.

ПАКЕТ № 3 АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ (калолечебна процедура на закрито)

Брой медицински процедури и услуги
за 10 дни за 5 дни
Лекарски преглед – 1 брой на пакет;
Четири процедури на ден от изброените, предписани от лекар (калолечебна процедура на закрито, индивидуална ЛФК, УВ Б терапия, частичен масаж, лимфен дренаж и електролечение)

500 лв.

300 лв.

 

 ПАКЕТ № 4 АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ (калолечебна процедура на открито)

Брой медицински процедури и услуги
за 10 дни за 5 дни
Лекарски преглед – 1 брой на пакет;
Четири процедури на ден от изброените, предписани от лекар (калолечебна процедура на открито, индивидуална ЛФК, УВ Б терапия, частичен масаж, лимфен дренаж и електролечение)

400 лв.

270 лв.

 

НАСТАНЯВАНЕ В САМОСТОЯТЕЛНА БОЛНИЧНА СТАЯ С ПОДОБРЕНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ /1 ЛЕГЛО/ – 80.00 ЛЕВА / ДЕН;
НАСТАНЯВАНЕ В БОЛНИЧНА СТАЯ С ПОДОБРЕНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ /2 ЛЕГЛА/
– 65.00 ЛЕВА / ДЕН;
НАСТАНЯВАНЕ В СТАНДАРТНА БОЛНИЧНА СТАЯ
– 48.00 ЛЕВА / ДЕН;
УИКЕНД  ПАКЕТ – 3 ДНИ /ПЕТЪК-СЪБОТА-НЕДЕЛЯ/
– 165,00 ЛЕВА;
УИКЕНД  ПАКЕТ – 4 ДНИ /ЧЕТВЪРТЪК- ПЕТЪК-СЪБОТА-НЕДЕЛЯ/
– 208,00 ЛЕВА;