Цени – за пациенти на свободен прием

Ценоразпис за медицинските процедури и услуги извършвани в „СБР-Тузлата” ЕООД град Балчик в сила от 07.01.2016г., както следва :

УСЛУГА, ПРОЦЕДУРА ЦЕНА
лева
1 Лекарски преглед – първичен 40.00
2 Лекарски преглед – вторичен 20.00
3 Медицинска консултация 10.00
4 Класическа електродиагностика 15.00
5 Измерване на кръвно налягане 3.00
6 Калолечение
Калолечение на закрито
- Цяло тяло – костюм 20.00
- Частична -панталон 13.00
- Частична – поле 10.00
Калолечение на открито 5.00
7 Koмпреси с луга 6.00
8 Електро и светлолечение:
Магнитотерапия 5.00
Галваничен (вкл.електролечение)ниско-средно честотни токове 6.00
електростимулации 8.00
високочестотни токове 6.00
токове на д,Арсонвал 10.00
Ултразвук 10.00
Ултразвук на повече от 1 поле 15.00
Облъчване с видима ИЧ светлина 8.00
Фототерапия  /тясноспектърна Ултравиолетова Б  терапия/ 15.00
Снемане и отчитане на биодоза 2.00
Лазертерапия 8.00
Апаратен лимфен дренаж 15.00
9 Кинезитерапия
Обща (групова) 30 минути 7.00
Индивидуална активна 30 минути 10.00
Индивидуална пасивна (стречинг, вибрации ) 10.00
Индивидуална-пасивна-активна, използване на специални техники (Бобат, Войта, ПИР, ПНМ, др.) – 30 минути 20.00
10 Неврална терапия – 1 процедура 15.00
11 Лечебен масаж
Цяло тяло – 50 минути 40.00
Частичен (гръб) – 25 минути 25.00
Частичен (яка,крайник) – 15 минути 15.00
12 Мануална терапия – 1 процедура 20.00
13 Тепария с колаген 30.00
14 Фитнес – 1 час 5.00
15 Кинезиотейпинг 15.00
16 Иглотерапия 10.00

Всички процедури се извършват след преглед или консултация от лекар!

I. КОМПЛЕКСНА ЗДРАВНА УСЛУГА /НОЩУВКА; 3 ПРОЦЕДУРИ НА ДЕН; ХРАНА – ЗАКУСКА, ОБЯД, ВЕЧЕРЯ /

  1. НАСТАНЯВАНЕ В ОБИКНОВЕННА БОЛНИЧНА СТАЯ  – 40.00 ЛЕВА / ДЕН 
  1. НАСТАНЯВАНЕ В РЕНОВИРАНА БОЛНИЧНА СТАЯ   – 56.00 ЛЕВА / ДЕН 

 

II.  ПАКЕТНИ УСЛУГИ 

ПАКЕТ №1  (ПРИХОДЯЩИ ПАЦИЕНТИ ( калолечение на закрито )

Брой процедури и услуги за ДЕН/ПАКЕТ за 10 дни за 5 дни
Лекарски преглед – 1 бр./пакетКалолечение на закрито – 1 бр./денЕлектролечение – 1 бр./денЛФК групово – 1 бр./ден

200 лв.

120 лв.

 

ПАКЕТ №2  (ПРИХОДЯЩИ ПАЦИЕНТИ ( калолечение на открито )

Брой процедури и услуги за ДЕН/ПАКЕТ за 10 дни за 5 дни  
Лекарски преглед – 1 бр./пакетКалолечение на открито – 1 бр./денЕлектролечение – 1 бр./денКинезитерапия – 1 бр./ден

150 лв.

80 лв.

 

ПАКЕТ № 3 ( ПРИХОДЯЩИ ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА ДЦП )

Брой процедури и услуги за ДЕН/ПАКЕТ за 10 дни за 5 дни
Лекарски преглед – 1 бр./пакетТри процедури на ден предписани от лекар

270 лв.

150 лв.