0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

Преустановяване прием на пациенти по клинични пътеки

Уважаеми пациенти, 
в изпълнение на Заповед № РД - 09-313 от 16.03.2020г.  от НЗОК на основание чл.19, ал.7, т.2 от Закона за здравното осигуряване, чл. 17, ал.1, т.5 от Правилника за устройство и деността на НЗОК и във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб Ви уведомяваме, че от днес 17.03.2020г.  "СБР - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик преустановява приема на пациенти по клинични пътеки! 

Благодарим Ви за разбирането!