Профилактични и терапевтични програми Апарт хотел Марина сити

Уважаеми пациенти,
Лечебното заведение съвместно с Апарт хотел “Марина сити” е разработило следните профилактични и терапевтични програми:
1 – Програма „Псориазис”
2 – Програма „Артрити и артрози”  
3 – Програма „Неврити, плексити, радикулити”
Всички прегледи и процедури се извършват от съответните лекари, рехабилитатори и кинезитерапевти, притежаващи удостоверения и сертификати за извършваните дейности. Медицинските услуги се извършват в „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата”ЕООД, гр. Балчик, а настаняването е в Апарт хотел „Марина сити”
Програмите са изготвени за 6, 9 или 13 процедурни дни със съответно 7, 10 и 14 нощувки в хотела.
Повече информация може да получите на следния електронен адрес: www.marinacity.eu