Индикации за прием по клинични пътеки

КП 262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на ЦНС до 1 месец ( при медицински противопоказания до 3 месеца) от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване
Необходими документи:
- направление за хоспитализация издаденo от болницата, в която е провеждано лечението или от ОПЛ.Когато направлението е издадено от ОПЛ задължително е придружено от амбулаторен лист.
- епикриза за проведеното лечение, в която да е отразена необходимостта от физиотерапия и рехабилитация в болнични условия

2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на ЦНС, при които не е налице достатъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ по преценка на лекаря специалист, провел рехабилитацията.
Необходими документи:
- направление за хоспитализация и амбулаторен лист издадени от лекаря специалист mf провеждал рехабилитацията в извънболнична помощ
- медицинска документация за заболяването

КП 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на периферна нервна система до 1 месец от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване
Необходими документи:
- направление за хоспитализация издадено от болницата, в която е провеждано лечението или от личен лекар. Когато направлението е издадено от личния лекар задължително е придружено от амбулаторен лист.
- епикриза за проведеното лечение, в която да е отразена необходимостта от физиотерапия и рехабилитация в болнични условия
- Електромиография до 6-ти месец преди хоспитализацията с данни за нервно-мускулно увреждане

2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на периферна нервна система, при които не е налице достатъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ по преценка на лекаря специалист, провел рехабилитацията.
Необходими документи:
- направление за хоспитализация и амбулаторен лист издадени от лекаря специалист провеждал рехабилитацията в извънболнична помощ
- Електромиография до 6-ти месец преди хоспитализацията с данни за нервно-мускулно увреждане

КП 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателен апарат до 1 месец ( по медицински противопоказания до 3 месеца)от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване
Необходими документи:
- направление за хоспитализация издадено от болницата, в която е провеждано лечението или от личен лекар. Когато направлението е издадено от личния лекар задължително е придружено от амбулаторен лист.
- епикриза за проведеното лечение, в която да е отразена необходимостта от физиотерапия и рехабилитация в болнични условия
- образно изследване( рентгенография, КАТ, МРТ, ехография) проведени до 24 месеца преди датата на хоспитализация, доказващи съответното заболяване
- при диагноза с код М51.1-Увреждане на междупрешленните дискове в поясен отдел с радикулопатия се изисква и ЕМГ с давност до 6 месеца преди хоспитализация

2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателен апарат, при които не е налице достатъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ по преценка на лекаря специалист, провел рехабилитацията.
Необходими документи:
- направление за хоспитализация и амбулаторен лист издадени от лекаря специалист провеждал рехабилитацията в извънболнична помощ
- образно изследване( рентгенография, КАТ, МРТ, ехография) проведени до 24 месеца преди датата на хоспитализация, доказващи съответното заболяване
- при диагноза с код М51.1-Увреждане на междупрешленните дискове в поясен отдел с радикулопатия се изисква и ЕМГ с давност до 6 месеца преди хоспитализация

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИЕМАТ СЕ САМО ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В АЛГОРИТЪМА НА ЛЕЧЕНИЕ НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ